claesbilder

Bilder om allt och ingenting


6 kommentarer

202 Living on the edge (152/365)


Getterna är fantastiska på att ta sig fram i bergen. Den här står precis på kanten till ett högt, väldigt brant stup ner mot vattnet. Men de hoppar oförfärat ut över kanten och lyckas på något sätt ta sig ner utan att skada sig 🙂


4 kommentarer

235 Once upon a time/Det var en gång (150/365)


Det var en gång en grekisk by, som hette Mikro Chorio, uppe i bergen på Tilos. Fram till 50-talet var den som vilken grekisk by som helst. Men vattnet sinade och invånarna övergav därför sina hus och flyttade till andra byar på ön. Man tog hustaken med sig och använde materialet när man byggde nya hus.

Före andra världskriget bodde där nästan 1800 personer, varav 200-300 barn. 1962 bodde ett 30-tal personer i byn. 1965 fanns bara en person kvar. Nu bor där ingen alls.

Det finns drygt 200 hus kvar, mer eller mindre i ruiner. Några få byggnader har rustats upp på senare år och den största kyrkan har renoverats. Sommartid, under högsäsong, finns det en musikbar i ett av de gamla husen. För övrigt är det getterna som har tagit över.