claesbilder

Bilder om allt och ingenting


8 kommentarer

21 Boställe (39/365)


När örlogsstaden Karlskrona planerades i slutet av 1600-talet, så planerade man boende m m för anställda vid flottan och varvet på Björkholmen. En del av stugorna finns fortfarande kvar.

Annonser